Axel Thesleff

Axel Thesleff перевод песен исполнителя

Axel Thesleff

Axel Thesleff Bad Karma

Bad Karma [Verse] O na kar maan rupaiye wala baar baar ke na rajje O na kar maan rupaiye wala baar baar ke na rajje O na kar maan rupaiye…