Перевод песни Eugent Bushpepa — Mall


Mall

Сильное желание

Një pritje e gjatë, e ëmbël e zjarrtë
Долгое ожидание, пламенное и приятное
Ca hapa trokasin si zemër këtë natë
Несколько шагов словно биение сердца этой ночью
Unë ndjek ritmin e saj
Я следую за её ритмом
Dy duar që zgjaten përpijnë në ngrohtësi
Две руки, которые помогают почувствовать теплоту
Ky mall që të djeg nuk njeh kufi as largësi
Это сильное желание, которое обжигает, не знает ни границ, ни расстояний

Asgjë në këtë botë nuk mund ta shprehë dot ndjesinë
Ничто в этом мире не может дать объяснение этому чувству
Kur zemrat bashkohen dhe prapë rrahin si një
Когда два сердца соединены вместе и бьются как одно

Dua të hesht në këtë natë i shtrirë në këtë shtrat
Я хочу молчать этой ночью, лежа на кровати
Ku ëndrrat hyjnore shërojnë çdo plagë
Где божественные мечты исцеляют каждую рану
Të shoh portretin e saj
Чтобы увидеть её портрет,
Momentet kalojnë, sekondat nuk falin
Мгновения проходят, секунды не прощают
Orët pasojnë por ndjenjën se ndalin, jo
Часы идут, но они не могут остановить это чувство, нет

Si më magji hëna shikimet përpin
И Луна волшебным образом смотрит на нас
Më sjell vegimin tënd
И так я могу видеть мир твоими глазами

Lot i patharë ndriçojë këtë natë
Невысохшие слёзы, они освещают эту ночь
Sonte kumbo prej shpirtit pa fjalë
И звучат сегодня молчаливые души
Vetëm një çast dhimbja të më ndalë
Лишь на мгновение боль останавливает меня

Ky lot i patharë një ditë do shterojë
Эти невысохшие слёзы высохнут однажды
Nga puthjet e zjarrta që ëndërroi
От пламенного поцелуя мечты
Në atë çast dhimbja do ndalojë
И в тот момент страдания прекратятся

E ëmbël kjo jetë por nuk njeh kufi
Жизнь прекрасна, и она не знает границ
Hërë na përkëdhel, hërë na krijon largësi
Иногда она балует нас, а иногда разделяет
Ty të kam larg
Я далеко от тебя
Më bën të luftoj kur fuqitë kanë shteruar
И ты заставляешь меня бороться, даже когда силы исчерпаны
Të ëndërroj edhe kur zgjuar jam
Мне снятся сны о тебе даже когда бодрствую

Si më magji hëna shikimet përpin
И Луна волшебным образом смотрит на нас
Sytë tanë puqën sërish edhe pse është fantazi
Наши взгляды пересекаются вновь, даже если это всего лишь плоды воображения
Jetën do ta fal ty
Я отдам свою жищнь за тебя

Lot i patharë ndriçojë këtë natë
Невысохшие слёзы, они освещают эту ночь
Sonte kumbo prej shpirtit pa fjalë
И звучат сегодня молчаливые души
Vetëm një çast dhimbja të më ndalë
Лишь на мгновение боль останавливает меня

Ky lot i patharë një ditë do shterojë
Эти невысохшие слёзы высохнут однажды
Nga puthjet e zjarrta që ëndërroi
От пламенного поцелуя мечты
Në atë çast dhimbja do ndalojë
И в тот момент страдания прекратятся

*Песня представляет Албанию на конкурсе Евровидение 2018. Язык песни — албанский

*Все тексты и переводы песен конкурса Евровидение 2018
Eugent Bushpepa