Aurela Gace

Перевод песен Aurela Gace

Aurela Gace

Aurela Gace Feel the Passion

Feel the Passion Feel my heart, Feel the words beat low I sing my song And the echo flows And wherever I go, I just want you to know You're…

Aurela Gace Kenga Ime

Kënga Ime Zemër, ti mos më ler pa fjalë Dua t'ia them e dua t'ia marrë Sa herë vij edhe shkoj si frymë të kërkoj Në gjak më jë futur,…